Innovating with Farsoon.English中文 E-mail:info@farsoon.com 服务热线:400-055-2155
站内搜索: 资讯

您现在的位置:首页行业应用模具解决方案金属材料方案 > 420模具钢粉末
  • 产品名称: 420模具钢粉末

一般物性
密度 ≥ 7.9 g/cm³ ≥7.75 g/cm³ ≥8.6 g/cm³ ≥4.4 g/cm³ ≥2.65 g/cm³
抗拉强度 (Rm)  ASTM E8/E8M-13a ≥600 MPa ≥1050 ≥1100 ≥1050 430±10 MPa
屈服强度(Rp0.2)  ASTM E8/E8M-13a 550±50 MPa 950±100 1000±100 970±100 276 ±10 MPa
断后伸长率 (A50mm)  
ASTM E8/E8M-13a
≥35% ≥15% ≥6% ≥8% 3.0±1.0%

一般物性          
密度 ≥ 8.0 g/cm³ ≥7.7 g/cm³ ≥8.78 g/cm³ ≥8.28 g/cm³ ≥ 8.1 g/cm³
抗拉强度(Rm)  ASTM E8/E8M-13a ≥1050 MPa ≥1100 MPa 500±50 900±50 1050±100
屈服强度(Rp0.2)  ASTM E8/E8M-13a ≥500 MPa 900±100 MPa 380±50 750±50 789±100
断后伸长率(A50mm)  
ASTM E8/E8M-13a
12±3%% ≥1.5% 32±8% 30±6% ≥15%
优点:
硬度很高、耐磨性好,有高的弹性模量和高的使用工作温度。
 
应用:
用于拉丝模具、受冲击力不大的冷挤和冷冲模具等。
更多信息